top of page

שביעות הרצון של לקוחותי חשובה לי מאד, ואני מאד מקווה שנהנית בסדנה בה השתתפת.

על מנת שאוכל לשפר את הסדנאות ולוודא שביעות רצון, אשמח אם תמלא שאלון משוב קצר.

טופס משוב אנונימי

איך היית מדרג/ת את הסדנה בה השתתפת?
עד כמה את/ה מרגיש/ה שלמדת משהו חדש בסדנה?
האם את/ה חושב/ת שתיישם/י בבית את מה שלמדת בסדנה?
האם היית ממליץ/ה לחבריך להשתתף בסדנה?

*אין חובה למלא פרטים אישיים, אשמח אם תרשמו את שמכם ואת מספר הטלפון כדי שאוכל להתייחס  ולחזור אליכם.

הטופס נשלח

מודה מקרב לב על הזמן שהקדשת למילוי המשוב

bottom of page